Център за
терапия
към НБУ

Езиково-речевите патолози помагат на пациенти от всички възрасти при проблеми с комуникацията и

работят за развитие и увеличаване на способностите за изразяване на емоции, мисли, идеи и желания.

За Центъра

Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения, НБУ е създаден през 2009 г. с решение на АС на НБУ. В него се осъществяват консултации и терапия на някои нарушения в детското развитие, които не са заболявания, но водят до проблеми в общуването, обучението и поведението. Тези нарушения причиняват на децата страдание, комплекс за малоценност и понякога провокират появата на агресивност. Често родителите, а за съжаление и някои лекари мислят, че тези нарушения ще се “изживеят” с възрастта. Тази стратегия на изчакване е твърде погрешна. Ненавременната терапевтична намеса провокира последващи особености в общото психично и социално функциониране. Например, ако детето има проблеми с правилното изговаряне на говорните звукове това може да доведе до затруднения в овладяването на процесите четене и писане в училищна възраст.

Дори да преодолее с времето неплавният си говор (заекване), у детето остават като трайни последици чувството за непълноценност, тревожност и ниската самооценка. Ето защо, колкото по-рано започне специализираната терапия на дадено нарушение, толкова по-добри и по-трайни ще бъдат резултатите. Нашата цел е тъкмо това – навременна и комплексна помощ, при която заедно с родителите и учителите да преодолеем затрудненията. Това е предпоставка нашите деца да растат не само физически здрави, но и като уверени, спокойни и пълноценни личности.
Центърът разполага с 4 специализирани зали за провеждане на различни терапевтични сесии. В същото време се провеждаме и перманентни обучения, както на родителите, така и на учители.

Повече информация за центъра ➔

Видове консултации

Нашата функция за чат на живо ви позволява да “чатите” с нашите квалифицирани терапевти по всяко време и от всяка точка на света БЕЗПЛАТНО в рамките на 30 минути. Също така, може да прикачите снимки или друг вид информация, за да дадете възможност на нашите специалисти да разберат по-добре вашето оплакване.

Услугата “Видео консултации” се провежда чрез ZOOM криптирана стая и включва видеоконференция, а при желание от страна на консултиращия се – споделяне на екран. Първоначалната консултация е с продължителност 1 час. Тази услуга е платена и при заплащането й, веднага ще бъдат изпратени имейли с потенциални дати и часове за провеждане на консултацията.

Специалисти

 Професията “логопед”

Кога да потърсим специализирана помощ?

Езиково-речевите патолози, или още така наречените логопеди, са професионалисти, които работят за превенция, оценка, диагностика и лечение на говора, езиковото развитие, социалната и когнитивна комуникация при деца и възрастни.
· Нарушения на речта възникват, когато човек има затруднения да произвежда речеви звукове правилно или плавно (например заекването е форма на дифузия) или има проблеми с гласа или резонанса си.
· Езиковите разстройства възникват, когато човек има проблеми с разбирането на другите (възприемчив език) или споделянето на мисли, идеи и чувства (изразителен език).
Езиковите нарушения могат да бъдат говорени или писмени и могат да включват формата (фонология, морфология, синтаксис), съдържание (семантика) и / или използване (прагматика) на езика по функционални и социално подходящи начини.
· Нарушенията на социалната комуникация възникват, когато човек има проблеми със социалната употреба на вербална и невербална комуникация. Тези нарушения могат да включват проблеми (а) общуване за социални цели (напр. Поздрав, коментиране, задаване на въпроси), (б) говорене по различни начини, отговарящи на слушателя и настройката, и (в) спазване на правила за разговор и разказване на истории.
· Всички хора с разстройство от аутистичния спектър имат проблеми със социалната комуникация. Нарушения на социалната комуникация се откриват и при хора с други състояния, като черепно-мозъчна травма.
· Когнитивно-комуникационните нарушения включват проблеми с организирането на мисли, обръщането и задържането на вниманието, запомнянето, планирането и / или решаването на проблеми. Тези нарушения обикновено се случват в резултат на инсулт, черепно-мозъчна травма или деменция, въпреки че могат да бъдат вродени.
· Нарушенията на преглъщането (дисфагия) са затруднения при хранене и преглъщане, които могат да последват заболяване, операция, инсулт или нараняване.

Дистанционна терапия

Враг или асистент

Защо да се възползваме от онлайн терапия?

Телепрактиката, макар и не нова, е иновативна и екстремно бързо развиваща се област, особено в ерата на COVID-19. Достъпността, сигурността, интерактивността и ефективността са основните предимства на този онлайн метод за предоставяне на логопедични услуги от разстояние. Според American Speech-Language-Hearing Association (ASHA, 2019) „Телепрактика е приложението на телекомуникационни технологии за предоставяне на езикови, говорни и аудиологични професионални услуги от разстояние чрез свързване на клиницист с пациент или клиницист с клиницист за оценка, намеса и / или консултация. “

Като родители знаете, че има много начини да обогатитe говорните и езикови умения на детето си, включително игри, книги и дейности за езиково моделиране. Онлайн логопедичните услуги и ресурси предлагат на детето ви начин да усъвършенстване и практикуване на говорните и езикови умения у дома. Понякога детето ви се нуждае от малко допълнителна логопедична терапия, независимо дали става въпрос за усъвършенстване на определени умения, на които се учи в училище, за засилване на това, върху което работи със своя логопед в кабинета, или просто допълнителен ресурс, който да помогне за доизграждане на определени умения. Важна част от използването на онлайн логопедични инструменти и услуги е да взаимодействате с детето си, докато то е онлайн.

Най-добрите онлайн логопедични сайтове не са предназначени да ангажират детето ви пасивно, а по-скоро те трябва да се използват като инструмент за ангажиране на детето ви, който да стимулира мозъка му към генериране на нови връзки. Правейки ученето и терапията забавна е и решаващ компонент за ангажирането на детето ви.

Онлайн заниманията с логопедични игри не трябва да се чувстват като домашна работа за вашето дете, а по-скоро като забавна дейност, която можете да правите заедно.

.

Нашата Галерия


Последни Новини